Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mestská polícia Zvolen
 
 

Aktivity v roku 2014

Chodci a reflexné prvky

Mesto Zvolen a Mestská polícia Zvolen v spolupráci s predsedami klubov dôchodcov vo Zvolene pripravili a zorganizovali besedy a prednášky na tému pravidlá cestnej premávky, práva  a povinnosti osôb v súvislosti s cestnou premávkou. Táto potreba vznikla s dôvodu toho, že bol novelizovaný Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého účinnosť je platná od 1. 1. 2014. Besedy sú priamo realizované v kluboch, kde je seniorom formou besedy vysvetlené, že chodci mimo chodníka musia mať reflexné prvky aj v obci. Chodci na krajnici či okraji vozovky sú povinní za zníženej viditeľnosti nosiť reflexné prvky alebo reflexný odev už nie len mimo obce, ale aj v nej. Zákon definuje zníženú viditeľnosť, pri ktorej sa účastníci cestnej premávky dostatočne zreteľne navzájom nevidia. Najviac v obciach, ktoré nemajú vybudované chodníky, veľmi stúpa riziko zrážky chodca s vozidlom. Väčšina starších ľudí nosí tmavé oblečenie, ktoré zhoršuje viditeľnosť chodcov hlavne v noci. Najmä od súmraku do svitania, za hmly, sneženia a dažďa. Túto úpravu pravidiel si vyžiadal aj vývoj dopravnej nehodovosti s ťažkými následkami práve chodcov. Chodci sú najzraniteľnejšou skupinou účastníkov cestnej premávky. Ak chodci nebudú videní, možu počítať s blokovou pokutou až do výšky 50 eur. Práve pre tieto skutočnosti primátor Mestan Zvolen Ing. Miroslav Kusein navštívil kluby dôchodcov, kde všetci seniori dostali reflexné prvky. Kto sa nemohol zúčastniť stretnutia s primátorom si môže reflexné prvky prevziať od predsedov klubov. Reflexné prvky pre seniorov z klubu dôchodcov č. 2, zabezpečil a odovzdal viceprimátor PaedDr. Juraj Družbacký.

 

Drogy, to teda nie !

 

Dňa 17.marca 2014 sa v Krajskej knižnici Ľ. Štúra uskutočnil III. ročník vedomostného kvízu pre stredoškolákov - Drogy, to teda nie !

Kvízu sa zúčastnili študenti z Gymnázia Ľ. Štúra, Strednej zdravotníckej školy a Technickej akadémie a súťažili v troch kolách ( literárne, protidrogové a hudba a drogy)

V trojčlennej porote pracovali :

Predseda : inšp. Jozef Michalík – zástupca Mesta Zvolen a Mestskej polície

členky poroty : Mgr. Iveta Gondášová – RÚVZ Zvolen

                           Bc. Adriana Sojáková – KKĽŠ Zvolen

Vyhodnotenie kvízu :

I. miesto – Gymnázium Ľ. Štúra

II. miesto -  SZŠ 1

III. miesto – Technická akadémia

Predseda poroty zhodnotil priebeh kvízu, odovzdal súťažiacim diplomy a ceny, ktoré venovalo Mesto Zvolen.

V medzi súťažnými kolami sa do súťaže zapojili študenti z publika a ten, ktorý prvý správne odpovedal dostal knihu ako odmenu.

Podujatie viedla Mgr. Dáša Machalová a Bronislava Voleková – KKĽŠ


 
Bezpečný návrat domov

Úrad verejného zdravotníctva SR realizuje preventívny projekt „Bezpečný návrat domov“. Projekt je zameraný na prevenciu rizík v cestnej doprave a dopravnom správaní mládeže. Lektormi projektu sú Mgr. Iveta Gondášová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene a inšp. Jozef Michalík z Mestskej polície vo Zvolene. U vekovej kategórie mladých ľudí medzi 15-19 rokom veľmi často dochádza k úrazom pri návrate zo zábavných spoločenských akcií v skorých ranných hodinách a cez víkendové dni. Lektori projektu pripomínajú a upozorňujú na riziká  či človeku, ku ktorému si po diskotéke sadáš do auta náhodou nekoluje v žilách okrem krvi aj alkohol. Či sa nechystáš zviesť s niekým, kto vám všetkým bude chcieť predviesť svoje ego rýchlou a nebezpečnou jazdou. Že každý mladý človek musí urobiť svoje vlastné hlúposti, ale jazdiť pod vplyvom únavy, alkoholu či drog medzi ne patriť nemusí.

Posolstvom projektu je aj plagát, kde textovú časť podporila hlavná protagonistka, speváčka Celeste Buckinham. Spomenutý plagát prístupnou formou zdôrazňuje myšlienky zdravotnej osvety v oblasti prevencie úrazov v doprave. Uvedený projekt je určený na osvetovú, výchovnú a vzdelávaciu prácu so žiakmi stredných škôl.

V dňoch 25.3., 31.3., 23.4. a 14.05.2014 sa projektu "Bezpečný návrat domov" zatiaľ zúčastnilo 281 študentov Strednej zdravotníckej školy a Strednej odbornej školy Hotelových služieb a Obchodu.


 
Prezentácia vzdušných síl zvolenským školákom

Viac ako osemdesiat žiakov Základnej školy M. Rázusa zo sídliska Zlatý Potok navštívilo dňa 9. apríla 2014 brigádu velenia, riadenia a prieskumu vo Zvolene. Na základe žiadosti vedenia školy a koordinácie s triednou učiteľkou Mgr. Lýdiou Bibzovou, žiaci prežili jeden zo svojích dní medzi vojakmi.

V rámci návštevy bola pre žiakov uskutočnená ukážka výzbroje a výstroje profesionálneho vojaka Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorú zabezpečili príslučníci roty podpory velenia vzdušných síl pod vedením rotného Mariána Kučeru. Na praktické odskúšanie zbraní, výstroja a spojovacej techniky nadviazala hlavná – teoretická časť aktivity. Prednášku o tradíciách slovenských Ozbrojených síl informácie o štruktúre a úlohach zvolenskej brigády velenia, riadenia a prieskumu a vzdušných síl predniesol náčelník strediska major Zdenko Baranec. Vzhľadom na výbornú spoluprácu vzdušných síl s Mestskou políciou vo Zvolene, ako aj s preventistom – Inšpektorom Jozefom Michalíkom bola zaujímava doplnková beseda o podporných a preventívnyvh aktivitách v školách v Posádke Zvolen.

Záver návštevy kasárni patril pohybovej a koordinačnej príprave v priestoroch sály strediska.


 
Obchod s ľuďmi

Medzi najväčšie nebezpačenstvá, s ktorými sa môžeš v zahraničí stretnúť, patrí OBCHOD S ĽUĎMI. K tomuto trestnému činu dochádza oveľa častejšie, než si väčšina z nás uvedomuje. Mnohí si myslia, že obeťami obchodu s ľuďmi sa stávajú naivní dôverčiví ľudia. Nedostatočná informovanosť ich však vedie k chybným rozhodnutiam. Nepríjemným skúsenostiam sa dá vyhnúť, ak sa na pobyt v zahraničí dobre pripravíš a zistíš si čo najviac informácií o ponúkanej práci, ceste, pobyte, ale aj prípadných rizikách, ktoré ťa v cudzine môžu stretnúť.

Medzi deviatakov prišli 3.6.2014 na besedu Mgr. S.Tichá (CPPaP) a inšp. Michalík (MsP Zvolen). Mladí ľudia majú veľa možností vycestovať do zahraničia, mnohé sú lákavé, mnohé na nich ešte len čakajú. Avšak ako mať istotu, že takáto zahraničná aktivita je aj bezpečná? Na prípadné nebezpečenstvá hroziace s vycestovaním v budúcnosti upozornili naši hostia. Pomocou videí , štatistík, prezentácie  i rozhovoru vysvetlili žiakom na čo si treba dať pozor, kde je možné nájsť pomoc v prípade núdze, na čo netreba zabudnúť, čo si treba overiť.


Prevencia ZŠ J. Alexyho vo Zvolene

Mestská polícia dlhodobo spolupracuje so ZŠ J. Alexyho a s OR PZ Zvolen. Koordinátorka prevencie Mgr. Ľubica Hradská pozýva príslušníkov polície na besedy so žiakmi pravidelne. Projekty prevencie MsP Zvolen „Daj prednosť životu“ a OR PZ Zvolen „Správaj sa normálne“ sú účinným prostriedkom pri práci so žiakmi, pretože len priamy kontakt s príslušníkom policajt – žiak, môže priniesť žiadaný výsladok. Besedy s príslušníkmi polície sú pre žiakov vítanou zmenou. Prínosom sú nové nepoznané informácie súvisiace s prácou polície, ale hlavne s úskaliami každodenného života, s ktorými sa už žiaci stretli, ale hlavne s tými, o ktorých len počuli.

Inšp. Jozef Michalík besedoval so žiakmi 5. B. a 4. C. tried na tému „Prevencia kriminality mladistvých“ - neubližuj!, nenič! O vandalizme a sprejerstve. Šikanovanie je jav, ktorý je v našej spoločnosti veľmi častý. Nevyhýba sa ani školskému prostrediu. O tom, že obeť šikanovania trpí, že takéto správanie nie je správne ani v súlade so zákonmi, ani so školským poriadkom rozprávali žiaci s npor. Mgr. Ladislavom Lietavom z OR PZ vo Zvolene. Besedy boli pre žiakov zaujímavé a prospešné.


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup


Úvodná stránka