Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mestská polícia Zvolen
 
 

Aktivity v roku 2015

Spolupráca v rámci prevencie kriminality mládeže

24. novembra 2015 v aule ZŠ, Námestie mládeže 17, Zvolen sa uskutočnilo hodnotné podujatie organizované pod záštitou Mesta Zvolen v spolupráci s Mestskou políciou vo Zvolene, s Občianskym centrom OKO, s Krajskou knižnicou Ľ.Štúra, a s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Detská konferencia - Križovatky šťastia

VII. ročník Detskej konferencie opäť upriamil pozornosť na súčasné problémy mladých ľudí a orientoval ich na zmysluplné trávenie voľného času. Témou podujatia boli „Križovatky šťastia.“ Pokušenia súčasnosti“. Preventívna akcia určená žiakom 7. ročníka ZŠ sa uskutočnila počas Európskeho týždňa boja proti drogám. Konferenciu otvorila krásnymi slovami riaditeľka ZŠ, Námestie mládeže  Mgr. Ľubica Tomčíková. Deťom sa prihovorila i pani primátorka Ing. Lenka Balkovičová. Celou akciou nás sprevádzali noví moderátori – Natália Papúchová zo ZŠ, Námestie mládeže a Kristián Druga zo ZŠ Jilemnického 1. K hladkému priebehu podujatia prispeli aj šikovní mladí asistenti zo ZŠ Námestie mládeže.

Na konferencii predniesli svojim rovesníkom pripravené prezentácie peer-aktivisti a žiaci niektorých zvolenských škôl. Úvod patril Emanuelovi Kucbelovi – mladému aktívnemu politikovi, muzikantovi, vynikajúcemu študentovi a dvojnásobnému víťazovi celoslovenského kola v rétorike, ktorý začínal na detskej konferencii pred 4 rokmi. Odovzdal svojim vrstovníkom cenné rady, ako zvládnuť školu, krúžky a mnohé ďalšie aktivity ako ísť za svojím cieľom.

Prezentáciu Riziká minulosti a súčasnosti vytvorili dievčatá zo záujmového útvaru Svetielko zo SCVČ HEURÉKA: Michaela Majerová, Nina Mesíková a Martina Hrušková. Zaspomínali si aj na silné zážitky na 2-dňovom výcviku na Donovaloch. Peer-aktivistky zo ZŠ Jilemnického 2 vo Zvolene Kamila Urbanová, Veronika Ťažká a Radka Pivarčeková porozprávali o speváčke  Whitney Huston, ktorej drogy zničili život. O tom, ako netradične sa dá prežiť Jeden deň na farme, sme sa dozvedeli od sestier Hraškových zo ZŠ .Alexyho. Život nás baví – o tom nás presvedčili detí zo ZŠ Jilemnického 1 – Martin Velentíny a Simona Výbohová. Spolupráca talentovaného Michaela Mottla zo ZŠ Hrnčiarska
s peer-aktivistkami  Miriam Sásovou a Natáliou Balážoouj pod vedením Mgr. Sylvie Tichej z CPPPaP vyústila do vytvorenia zaujímavého a poučného videa o fajčení s názvom Prečo?

Dozvedeli sme sa i o tom, že krasokorčuľovaniu sa úspešne venuje Laura Debnárová zo ZŠ, Námestie mládeže. Svoje majstrovské športové výkony vo fitness predviedli súrodenci Korečkovci - zverenci Zuzany Niščákovej  a karatista Pavol Szolár zo Školy bojových umení BUDOKAN. Aj my v SCVČ a SZUŠ Heuréka sme veľmi hrdí na týchto úspešných reprezentantov Slovenskej republiky. Dopoludnie nám kultúrnym programom spestrili i umelecky nadané deti zo zvolenských  základných škôl. Zaznela pestrá paleta tónov modernej i rockovej hudby:  ukulele, violončelo – súrodenci Chudíkovci, saxofón – Samuel Pintér,  gitara – Katarína Krétová, Celú aulu roztlieskali Dominik Považan a rapper Marks. Ich piesne boli o ceste, na ktorú by sa mali vydať ich rovesníci,
keď sa dostanú na životnú  križovatku.

Počas  prestávky sme si mohli pozrieť výstavku výtvarných a literárnych prác detí, ale i  výstavku kníh Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra zameranú na protidrogovú tematiku. Mnohí si vyskúšali prístroj Smokerlyzér z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva pod kontrolou Mgr. Ivety Gondášovej  a odmerali si hladinu CO vo výdychu.

Vedomostný kvíz bol zameraný na prevenciu kriminality a drogových závislostí, otázky boli
v prevažnej miere z lektorského výkladu a z prezentácie peer-aktivistiek z CPPPaP. Kvíz pripravila a moderovala Mgr. Helena Janáková z Podpolianskeho osvetového strediska. Odbornými lektormi boli Mgr. Sylvia Tichá z CPPPaP a preventista inšpektor Jozef Michalík z Mestskej polície vo Zvolene.

V dvoch kolách súťažili žiaci z 11-tich škôl zvolenského okresu,  ZŠ P. Jilemnického „1-ka“, ZŠ P. Jilemnického „3-ka“, ZŠ Hrmčiarska, ZŠ M. Rázusa, ZŠ J. Alexyho, ZŠ Nám. Mládeže, ZŠ A. Ostrolúckej Budča, ZŠ Sv. D Sávia, ZŠ Pliešovce, ZŠ Mateja Bela Funtíka Očová, ZŠ A. Sládkoviča Sliač.

Súčasťou Detskej konferencie bola aj literárna súťaž – témou príspevkov boli Križovatky šťastia a pokušenia súčasnosti. Do súťaže sme dostali práce z viacerých škôl zvolenského okresu, tento rok stúpla ich úroveň. Porote sa najviac páčila práca Terezky Ferenčukovej  zo ZŠ J.Alexyho.Vypočuli sme si ju v jej podaní. Na druhom mieste sa umiestnili dievčatá zo ZŠ Očová s básňou To som ja. Tretie miesto získal Patrik Grnáč zo ZŠ, Jilemnického 1 za báseň Drogy.Súťažné práce si prečítala a hodnotila porota v zložení: Mgr. Alena Ostrihoňová zo SCVČ Heuréka, Mgr. Erika Žigová a Mgr. Helena Janáková z POS vo Zvolene.Organizátori konferencie poďakovali koordinátorom prevencie, ktorí sa venujú svojim žiakom počas celého školského roku. Vďaka patrí všetkým organizátorom, partnerom a sponzorom, ktorí sa podieľali na príprave Detskej konferencie – Križovatky šťastia. Krásne darčeky pre deti i koordinátorov prevencie vytvorili šikovní žiaci a pani učiteľky zo ZŠ Námestie mládeže Zvolen.

Hodnota našej spoločnej konferencie spočíva v tom, že deti majú možnosť inšpirovať sa a učiť sa hlavne od svojich úspešných rovesníkov. Svedčia o tom aj slová pani primátorky Lenky Balkovičovej: „Verím, že láska, s akou bola táto konferencia pripravená, vnikne do všetkých sŕdc prítomných školákov.“

 

Prevencia obchodovania s ľuďmi

Medzi najčastejšie nebezpečenstvá v cudzine patrí OBCHOD S ĽUĎMI

K tomuto trestnému činu dochádza oveľa častejšie, než si väčšina z nás uvedomuje. Mnohí si myslia, že obeťami obchodu s ľuďmi sa stávajú naivní dôverčiví ľudia. Nedostatočná informovanosť ich však vedie k chybným rozhodnutiam. Nepríjemným skúsenostiam sa dá vyhnúť, ak sa na pobyt v zahraničí dobre pripravíme, zistíte si čo najviac informácií o ponúkanej práci, ceste, pobyte ale aj prípadných rizikách, ktoré nás v cudzine môžu postretnúť.

Mladí ľudia majú veľa možností vycestovať do zahraničia, mnohé ponuky sú lákavé, mnohé na nich ešte len čakajú. Avšak ako mať istotu, že takáto zahraničná aktivita je aj bezpečná?

Na prípadné nebezpečenstvá hroziace s vycestovaním v budúcnosti upozorňujú lektori.

Pomocou DVD, štatistík, prezentácie  i rozhovoru vysvetľujú študentom na čo si treba dať pozor, kde je možné nájsť pomoc v prípade núdze, na čo netreba zabudnúť a čo všetko si treba overiť.

V dňoch 5. - 6. októbra 2015 sa uskutočnilo školenie zamerané na identifikáciu obchodovania s ľuďmi v účelovom zariadení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na Donovaloch. Školenie absolvoval aj preventista Mestskej polície Zvolen inšp. Jozef Michalík.  Cieľom školenia bolo budovanie kapacít odborníkov v boji proti obchodovaniu s ľuďmi ( ďalej „OsĽ“) a organizácií zástupcov štátnych i neštátnych subjektov pracujúcich s „ohrozenými skupinami“, zvýšiť odbornosť, schopnosť včasnej identifikácie obetí OsĽ a podporiť šírenie preventívnych informácií o fenoméne obchodovania.  Ďalej sa na školení preberali otázky v oblasti pomoci obetiam v rámci Programu podpory a ochrany obetí OsĽ a ako zefektívniť proces vyšetrovania predmetného trestného činu. Po ukončení školenia bol inšp. Jozefovi Michalíkovi odovzdaný Certifikát udelený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Mobilné detské dopravné ihrisko

Mestská polícia Zvolen aj v tomto školskom roku 2015/2016 pokračuje v dopravnej výchove na Mobilnom detskom dopravnom ihrisku. Dopravná výchova je realizovaná v rámci vyučovania, kde sú žiakom vysvetlené základné pojmy v súvislosti s pravidlami v premávke na pozemných komunikáciách. Vzdelávacie štandardy a učebné osnovy pre základné školy obsahujú učivo dopravnej výchovy v rôznych ročníkoch tak, aby žiaci zvládli pravidlá pre chodcov najneskôr do tretieho ročníka a od štvrtého aj pravidlá pre bicyklistov. Názorná grafická ukážka dopravných značiek umožňuje osvojiť si povinnosti chodcov a správanie sa žiakov v cestnej premávke. Ďalej pravidlá pri jazde na bicykloch, ako sa jazdí na bicykli, dopravná situácia v meste, dopravné značky a vybavenie bicykla. Praktický výcvik dopravnej výchovy žiakov na mobilnom detskom ihrisku bol realizovaný v mesiaci september 2015 na základných školách:

ZŠ P. Jilemnického- pre 237 žiakov

ZŠ Zvolenská Slatina- pre 140 žiakov

DROGY TO TEDA NIE !            

V rámci Týždňa slovenských knižníc sa v pondelok 23. marca 2015 uskutočnil IV. ročník vedomostného kvízu pre stredoškolskú mládež zameraný na protidrogovú prevenciu, Drogy, to teda nie! V kvíze si už tradične otestovali vedomosti družstvá zostavené zo študentov zvolenských stredných škôl, ktorých podporili spolužiaci v hľadisku. Súťaž je každoročne organizovaná v spolupráci s Mestom Zvolen a je zameraná na prevenciu drogovej závislosti u mladých ľudí. Porotcami kvízu boli Predseda : inšp. Jozef Michalík (zástupca Mesta Zvolen a Mestskej polície) a členky : Mgr. Iveta Gondášová (RÚVZ vo Zvolene) a Ľuba Halamová z krajskej knižnice. Kvíz mal tri kolá (literárne, protidrogové a drogy v hudbe). Prvé miesto získali  študenti z Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene,  druhé miesto študenti Strednej zdravotníckej školy  a tretie miesto študenti Strednej priemyselnej školy dopravnej. Predseda poroty inšp. Jozef Michalík zhodnotil priebeh kvízu a odovzdal súťažiacim vecné ceny a diplomy, ktoré do súťaže venovalo Mesto Zvolen a Rotary klub Zvolen. V priebehu vyhodnocovania kvízu súťažili aj študenti v hľadisku a prvé správne odpovede boli odmenené knihami, ktoré venovala krajská knižnica. Vedomostný kvíz moderovali Mgr. Dáša Machalová a Bronislava Voleková z krajskej knižnice. Dovidenia v knižnici na V. ročníku v roku 2016.

12. Ročník o putovný pohár náčelníka MsP Zvolen

PREVENTÍVNO - ŠPORTOVÝ PROJEKT „DAJ PREDNOSŤ ŽIVOTU“ O PUTOVNÝ POHÁR NÁČELNÍKA MsP ZVOLEN

Dňa 27.05.2015 sa v telocvični Špeciálnej základnej školy na Ul. Sokolskej vo Zvolene v rámci preventívno- športového projektu s názvom „Daj prednosť životu“, ktorú každý rok pripravuje  Mestská polícia Zvolen v spolupráci so  Špeciálnou základnou školou uskutočnil už 12. ročník branno – športovej súťaže. Súťaže sa zúčastnili žiaci základných škôl, kde súťažili v 4-členných mužstvách. Cieľom podujatia bola dlhodobá podpora právneho vedomia a právnej zodpovednosti detí, aby si uvedomovali, že všetci máme nielen svoje práva, ale aj povinnosti a sme zodpovední za svoje konanie. Na súťažiacich čakali rôzne disciplíny, v ktorých dokazovali svoje vedomosti a fyzickú zdatnosť. V rámci súťažných disciplín: hod granátom na cieľ, beh, streľba zo vzduchovky, určenie azimutu, písomné testy z právneho vedomia a z dopravnej výchovy žiaci preukázali, že majú kladný vzťah k športu a požadované vedomosti.  Podujatie otvoril preventista Mestskej polície Zvolen inšp. Jozef Michalík, ktorý privítal súťažiacich a pedagogických pracovníkov. Súťažiacich povzbudil, aby sa im darilo v súťažných disciplínach. K súťažiacim sa prihovoril riaditeľ Špeciálnej základnej školy PaedDr. Adrián Ilečko a zaprial im úspech v súťažných disciplínach, hlavne dobrú náladu,  veľa veselých a pozitívnych  zážitkov. Tento rok sme mali 100% účasť, nakoľko sa súťaží zúčastnilo všetkých 8. základných škôl zo Zvolena:

1. ZŠ P. Jilemnického 1813/1, 2. ZŠ P. Jilemnického 1035/2, 3. Špeciálna ZŠ, 4. ZŠ Hrnčiarska, 5. ZŠ M. Rázusa, 6. ZŠ Námestie Mládeže, 7. ZŠ Sv. D. Sávia a 8. ZŠ J. Alexyho.

Víťazom tohtoročnej súťaže sa stala ZŠ P. Jilemnického 1035/2 „3“, ktorá si odniesla víťaznú hlavnú cenu „ Putovný pohár náčelníka MsP Zvolen“. Na 2. mieste skončila ZŠ M. Rázusa, na 3. mieste ZŠ Sv. D. Sávia, na 4. mieste sa umiestnila Špeciálna ZŠ Sokolská, na 5. mieste ZŠ P. Jilemnického 1813/1, 6. miesto patrilo ZŠ Hrnčiarskej, na 7. mieste skončila ZŠ J. Alexyho a na 8. mieste ZŠ Nám.mládeže. Ukončením branno-športového podujatia bolo vyhlásenie víťazov a odovzdávanie cien, ktoré im odovzdali riaditeľ Špec. ZŠ PaedDr. Adrián Ilečko, inšp. Jozef Michalík a zamestnenci Mestskej polície Zvolen, inšp. Bc.Katarína Gondášová a Marcela Výbošťoková.


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup


Úvodná stránka