Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mestská polícia Zvolen
 
 

Kamerový systém

Bezpečnostný kamerový systém Mesta Zvolen výrazne prispieva k prevencii kriminality a protiprávnej činnosti. Kamery sú umiestnené na najfrekventovanejších miestach v meste, kde vďaka 24 - hodinovému režimu snímajú a monitorujú rizikové miesta. Hlavným cieľom bezpečnostných kamier je zvýšenie bezpečnosti občanov a ochrana ich majetku. Záznamy z kamerového systému je možné vyhotoviť v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyhotovený záznam možno využiť len na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Záznam sa archivuje 15 dni. Po uplynutí tejto doby sa automaticky premazáva. Záznamy z kamier slúžia k zaisteniu dôležitých materiálov pre odhaľovanie trestných činov a objasňovanie priestupkov. Prostredníctvom neustáleho snímania verejných miest príslušníci MsP Zvolen vykonávajú dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a verejným poriadkom. Verejný priestor, ktorý je monitorovaný kamerovým systémom so záznamom je označený piktogramom.

V súčasnosti Mesto Zvolen disponuje s 34 bezpečnostnými kamerami, z toho 14 kamier je otočných a 20 statických

Dôkazom úspešnosti kamier sú štatistické údaje zistených porušení, kde napríklad za rok 2017 bolo kamerovým bezpečnostným systémom zaznamenaných 2 124 priestupkov. Išlo predovšetkým o porušenie § 22, ods. 1, písm. l) zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znen (dopravné priestupky) a porušenie VZN mesta Zvolen  č. 135/2010 o verejnom poriadku.


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup


Úvodná stránka