Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mestská polícia Zvolen
 
 

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Informovanie kamerový systém

Prevádzkovateľ: Mesto Zvolen, Nám. slobody 22, 960 01 Zvolen, IČO : 320 439

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: .zodpovednaosoba@somi.sk

Účel spracovania: ochrana majetku a bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta kamerovým systémom

Právny základ: verejný záujem,

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: orgány činné v trestnom a priestupkovom konaní, súdy

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

Doba uchovávania osobných údajov: 15 dní

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

Práva žiadateľa:

  • Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
  • Dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 

kamerový systém- tabuľka.png

 

 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup


Úvodná stránka