Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mestská polícia Zvolen
 
 

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Informovanie kamerový systém

Prevádzkovateľ: Mesto Zvolen, Nám. slobody 22, 960 01 Zvolen, IČO : 320 439

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: .zodpovednaosoba@somi.sk

Účel spracovania: ochrana majetku a bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta kamerovým systémom

Právny základ:  verejný záujem,

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: orgány činné v trestnom a priestupkovom konaní, súdy

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

Doba uchovávania osobných údajov: 15 dní

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

Práva žiadateľa:

Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,

Dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

dnes je: 17.7.2019

meniny má: Bohuslav

podrobný kalendár

webygroup


Úvodná stránka