Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mestská polícia Zvolen
 
 

Platené a rezidentské parkovanie

Platené parkovanie

Zóna plateného parkovania je označená dopravnou značkou IP24a a IP24b. Parkovacie plochy s rezidentským parkovaním sú označené dopravnou značkou IP16 s dodatkovou tabuľkou E12 s textom „Pre vozidlá označené platnou parkovacou kartou / Pásmo R“, alebo sú vymedzené dopravnými značkami IP24a a IP24b – zóna s dopravným obmedzením, státie povolené len s platnou parkovacou kartou.

Parkovanie v celej zóne plateného parkovania mesta Zvolen sa riadi VZN mesta Zvolen č. 159 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel  na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území  mesta Zvolen. TU

Začiatok a koniec zóny s plateným státím

Začiatok a koniec zóny s plateným státím určujú osadené zvislé dopravné značenie IP24a a IP24b pri každom príjazdovom vstupe do centrálnej mestskej zóny v meste Zvolen.

Uvedené dopravné značenia vyjadruje, že vodič smie po v jazde do tejto zóny stáť so svojim vozidlom len na vyhradených parkoviskách s platným parkovacím lístkom alebo s parkovacou kartou. Parkovanie vozidla mimo parkovísk je zakázané! Státie s vozidlom v zóne s plateným státím bez zakúpeného platného parkovného lístka alebo bez platnej parkovacej karty sa vodič dopúšťa priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v zmysle ustanovenia § 22, ods. 1, písm. l) zákona SNR č. 1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení. porušením ustanovenia § 25, ods. 1, písm. o) zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, za ktorý mu hrozí na mieste bloková pokuta.

Prevádzková doba parkovacích miest v Pásmach I, II, III Zóny je:

Pondelok – Piatok : 07.30 – 18.00 hod

Sobota : 07.30 – 13.00 hod

Nedeľa : bezplatne

Poplatky za parkovanie:

Červené - Pásmo 1 : 1 h/ 1,00 €, MAX za deň 6,00 €

Oranžové - Pásmo 2:1 h/ 0,50 €, MAX za deň 3,00 €

Zelené - Pásmo 3: 1 deň/ 1,00 €

Modré- Pásmo R: je určené len pre vozidlá s platnou rezidentskou kartou

Parkovné môžete uhradiť hotovosťou prostredníctvom parkomatov umiestnených v jednotlivých pásmach. 

Parkovné môžete uhradiť aj prostredníctvom mobilného telefónu a to zaslaním SMS správy na tel. číslo 2200 v tvare: 

Pásmo 1: ZV  A1  EČV, Pásmo 2: ZV  A2  EČV, Pásmo 3: ZV  A3  EČV 

Príklad: ZV  A1  ZV123XY

(EČV - evidenčné číslo vozidla)

Úspešná úhrada parkovného formou zaslania SMS sa považuje od momentu doručenia potvrdzujúcej SMS, ktorá slúži ako parkovací lístok na 60 minút parkovania.

Postup platby cez SMS správu je vyobrazený na bočnej stene každého parkomatu!

parking.JPG

Rezidentské parkovanie

Rezidentským parkovacím miestom je parkovacie miesto, prioritne určené na parkovanie motorových vozidiel v držbe osôb s trvalým pobytom, v príslušnej rezidentskej zóne. Rezidentské parkovacie miesto je označené dopravnou značkou IP 16 a E12 – PÁSMO R s informačnou tabuľou, ktorá informuje o podmienkach parkovania a modrým pruhom s označením príslušného pásma.

P1030422.JPG

Upozornenie pre vodičov!

Platný parkovací lístok alebo platnú parkovaciu kartu je platiteľ úhrady povinný umiestniť na predné sklo motorového vozidla na viditeľné miesto tak, aby všetky údaje na čelnej strane parkovacieho lístku alebo parkovacej karty boli čitateľné z vonkajšej strany vozidla. Ak z parkovacieho lístka alebo z parkovacej karty nie je jasne viditeľná doba platnosti alebo iný údaj potrebný ku kontrole, táto skutočnosť je považovaná za nezaplatenie úhrady za dočasné parkovanie.

Najčastejšie otázky?

Platí zakúpený parkovací lístok aj v iných pásmach?

Ak si zakúpite poplatok za parkovanie v Pásme 1 (červené pásmo), platí Vám parkovné aj v nižších pásmach, čiže aj v Pásme 2 ( oranžové pásmo) a tiež v Pásme 3 ( zelené pásmo), avšak iba do doby platnosti vyznačenom na parkovacom lístku.

Ak si zakúpite poplatok za parkovanie v Pásme 2 ( oranžové pásmo), platí Vám parkovné iba v Pásme 3 ( zelené pásmo) z dobou platnosti vyznačenom na parkovacom lístku, avšak v Pásme 1 ( červené pásmo) Vám parkovné už neplatí!

Môžem parkovať s vozidlom aj v iných lokalitách?

V jednotlivých rezidentských lokalitách môžu parkovať len vozidlá, ktoré majú platnú rezidentskú kartu, avšak iba v tej lokalite, ktorá je vyznačená číslom na rezidentskej karte. To znamená, že platná rezidentská karta, na ktorej je vyznačené číslo danej lokality napr. v lokalite 9, vodič sme parkovať len v tejto lokalite. V iných lokalitách, ani len v priľahlých, nesmie vodič parkovať svoje vozidlo.

Viac informácií ohľadne plateného parkovania v meste Zvolen nájdete na internetovej stránke www.eei.sk

 

 


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup


Úvodná stránka