Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mestská polícia Zvolen
 
 

Zákonné právomoci

Mestská polícia je poriadkový útvar mesta, ktorý má postavenie vykonávateľa verejnej správy s verejno- mocenskými oprávneniami, ktoré sú a môžu byť ustanovené len zákonom. Je miestne príslušný orgán, ktorý sa podieľa na plnení úloh v oblasti verejného poriadku a bezpečnosti v celom katastrálnom území mesta Zvolen.

Mestská polícia plní úlohy vyplývajúce zo zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Medzi základné úlohy mestskej polície patrí zabezpečovať verejný poriadok v meste, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia. Mestská polícia ďalej spolupôsobí s príslušným útvarom Policajného zboru pri ochrane majetku mesta a majetku občanov. Neoddeliteľnou súčasťou výkonu mestskej polície je dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a dohľad nad dodržiavaním zásad občianskeho spolunažívania. Základné povinnosti a oprávnenia príslušníkov MsP sú zakotvené v zákone o obecnej polícii, avšak ďalšie povinnosti im vyplývajú tiež z osobitných právnych predpisov.


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup


Úvodná stránka